Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Week van de Veiligheid 2017

In heel Nederland wordt in de week van 9 t/m 15 oktober 2017, de Week van de Veiligheid gehouden. Op landelijk niveau zetten partijen zich in om veiligheid onder de aandacht te brengen. In de regio Amsterdam-Amstelland zullen in deze week tal van activiteiten worden georganiseerd.

In dit onderdeel van de site vind je alles over deze week: kalender met activiteiten, subsidiemogelijkheden en het aanvraagformulier, achtergrondinformatie etc. Tijdens de Week van de Veiligheid wordt hier, iedere dag een (foto)verslag geplaatst van de verschillende activiteiten van die dag. 

 

RPCAA-Award en netwerkborrel

Tijdens de Week van de Veiligheid wordt de RPCAA Award uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs van € 2500,-. Deze is voor de partner met de meeste en/of de meest spraakmakende activiteiten.

Deze RPCAA-Award wordt uitgereikt tijdens de netwerkborrel die op donderdag 12 oktober georganiseerd  De borrel is van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Escape Lounge op het Rembrandtplein 11 in Amsterdam.
Zet deze datum en tijdstip in je agenda! Wie weet moet jij de award in ontvangst nemen! Aanmelden kan via secretariaat@rpcaa.nl

Subsidie
Ook dit jaar is er subsidie beschikbaar voor veiligheidsprojecten die in en om de Week van de Veiligheid georganiseerd worden. Zolang het budget toereikend is kan het RPCAA aan partners subsidie verstrekken om tegemoet te komen in de kosten van activiteiten/trainingen. Deze moeten plaatsvinden in de periode september tot en met november 2017. Zodra meer informatie beschikbaar is over de hoogte van de subsidiebedragen, volgt hier de informatie

Voor de inhoud van de training verwijzigen wij jou graag naar het aparte tabblad "training" (zie bovenaan) en naar de tabbladen bij Week van de Veiligheid 2017

Algemeen: doe het goed, doe het samen!
Bij het organiseren van een succesvolle activiteit komt veel kijken. Denk aan het opstellen van een programma dat aanspreekt bij de bezoekers. Of de logistieke organisatie zoals inrichting van de ruimte, catering, afspraken met inleiders, inschrijven deelnemers. Zeker niet onbelangrijk is een goede aanpak om ondernemers te attenderen op de activiteit en hen te bewegen tot deelname.

Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de veiligheidsmanager Richard Kropman: veiligheidsmanager@rpcaa.nl

Login