Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Uitreiking informatiebox Veilig Ondernemen, Stadsdeel Zuid

Vanmiddag reikte Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie Zuid, de eerste informatiebox over veilig ondernemen uit aan Harewood Backery in de Albert Cuypstraat. 

De informatiebox bevat onder meer een boekje met tips die de startende ondernemer helpen bij een veilige inrichting van zijn zaak, maar ook welkomstwaardebonnen van collega-ondernemers in het stadsdeel.

Login