Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Woensdag 5 oktober

Training awareness, Amstelveen

Vanavond werd tijdens deze training de ondernemers geleerd wat je zelf kunt doen om de veiligheid in en om de winkel te verbeteren.  Waar kan je op letten als klanten jouw zaak binnenkomen? Hoe kan je zien wie een klant is – en wie kwade bedoelingen heeft? Wat kan je zelf doen om een overval te voorkomen? 
Het gaat over alertheid. Alert aan het werk betekent: beter kijken naar de mensen in uw zaak.

Valentijn Rippens, een echte professional die jarenlang bij de politie en in de beveiliging werkte, laat het verschil te zien tussen een gewone klant en iemand die kwaad wil. Mensen met verkeerde bedoelingen gedragen zich net anders. 

Login