Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Themazitting Winkeldieven

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft ondernemers uitgenodigd om een zitting bij te wonen waarbij winkeldieven zich moeten verantwoorden voor de rechter.
Via deze weg wil het Openbaar Ministerie laten zien hoe zaken van winkeldiefstal, en andere vormen van winkelcriminaliteit, in de rechtszaal worden behandeld en welke straffen worden opgelegd.

Login