Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Tips

 

 • Speel in op de behoefte van de ondernemers;
 • Benader ondernemers zo veel mogelijk persoonlijk;
 • Laat de uitnodigen ondertekenen door de gezamenlijke organiserende partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente, ondernemersvereniging en de politie;
 • Gebruik de bestaande communicatiekanalen van partners;
 • Organiseer een evenement onmiddellijk na sluitingstijd en in de buurt.
 • Ontvang dan de deelnemers met een broodje o.i.d
 • Vermijd natuurlijk de koopavond;
 • Vanaf medio november zijn de meeste ondernemers te druk met hun zaak en hebben zij geen tijd;
 • Wees creatief. Er is wel eens tijdens een training een veiligheidsquiz gehouden met aardige prijzen. Er was een hoge opkomst. Die prijzen waren overigens door het bedrijfsleven ter beschikking gesteld;
 • Bied een boeiend programma. We hebben een keer een ex-overvaller aan het woord gelaten. Ook toen hadden we een hoge opkomst;
 • Vraag bestuurders of prominente ondernemers om een inleiding te doen. Daar kunnen ondernemers op af komen;
 • Hou het kort en krachtig, praktisch en concreet;
 • Verplaats je in de schoenen van je gehoor: zorg voor een programma dat aansluit bij je gehoor;
 • Besteed veel aandacht aan preventieve maatregelen die eenvoudig zijn en geen geld kosten;
 • Reik onze veiligheidsbrochures uit maar licht ze ook toe. Vergroot de kans dat ze gelezen worden. We hebben drie soorten: winkels, horeca, kantoren en bedrijven. Ze zijn door partners gratis te bestellen bij secretariaat@rpcaa.nl ;
 • Verwijs de ondernemers ook naar www.veiligondernemendoejesamen.nl
 • Gebruik de huisstijl van het RPCAA ‘veilig ondernemen doe je samen”. Dit vergroot de herkenbaarheid bij de ondernemer. Kijk hier voor de huisstijl;

 

Nadrukkelijk bevelen we aan om vanaf het prilste begin een activiteit op te pakken met verschillende partners; bijvoorbeeld met gemeente, politie, winkelstraatmanagers en ondernemersverenigingen. Maak samen het plan. Bundel de krachten, laat ieder zijn steentje bijdragen, draag gezamenlijk verantwoordelijkheid en vier ook samen het succes.

Login