Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Subsidie Week van de Veiligheid 2016

Activiteiten en Subsidie

Ook dit jaar is er subsidie beschikbaar voor veiligheidsprojecten die in en om de Week van de Veiligheid georganiseerd worden. Zolang het budget toereikend is kan het RPCAA aan partners subsidie verstrekken om tegemoet te komen in de kosten van activiteiten/trainingen. Deze moeten plaatsvinden in de periode september tot en met november 2016.  Voor de inhoud van de training verwijzigen wij jou graag naar het tabblad "Trainingen"


De voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie:

 • de aanvrager is convenantpartner van het RPCAA;
 • het betreft een activiteit rond veilig ondernemen;
 • er is een samenwerking met andere (lokale) publiek private partners waarbij taken worden verdeeld;
 • de aanvragende partij kiest een training/activiteit. Informatie hierover staat op de website.
 • Als de activiteit niet op de website staat, dan graag contact met de veiligheidsmanager opnemen; 
 • de aanvragende partij neemt zelf contact op met de organiserende partij;
 • de aanvragende partij werft de deelnemers, zorgt voor de locatie en draagt zorg voor de communicatie;
 • de aanvragende partij vult het subsidie formulier in volledig in en stuurt dit per email aan secretariaat@rpcaa.nl;
 • binnen 5 werkdagen ontvangt de aanvragende partij een bericht; bij goedkeuring wordt de subsidie door KHN overgemaakt (zij ondersteunen RPCAA hierin)
 • de bijdrage is gelabeld voor de activiteit waarvoor de aanvraag is;
 • het plan is haalbaar;
 • direct na de bijeenkomst wordt een kort verslag (resultaat en kleine bijzonderheden) toegestuurd aan secretariaat@rpcaa.nl, zodat deze meegenomen kan worden in het dagjournaal.
 • indien het plan niet wordt uitgevoerd dan wordt contact opgenomen met de veiligheidsmanager en de bijdrage teruggestort.

 

Wat zijn de subsidiebedragen?

 • Winkeltraining: € 500
 • Secret Scan: ca 50% in overleg, afhankelijk van de training/kosten
 • Inhuur deskundige voor schouw of themabijeenkomst: € 500
 • Cybercrime: € 500
 • Training Awerness € 750
 • Anders: in overleg, neem contact op met de veiligheidsmanager Richard Kropman: veiligheidsmanager@rpcaa.nl

Algemeen: doe het goed, doe het samen!
Bij het organiseren van een succesvolle activiteit komt veel kijken. Denk aan het opstellen van een programma dat aanspreekt bij de bezoekers. Of de logistieke organisatie zoals inrichting van de ruimte, catering, afspraken met inleiders, inschrijven deelnemers. Zeker niet onbelangrijk is een goede aanpak om ondernemers te attenderen op de activiteit en hen te bewegen tot deelname.

Klik hier voor het subsidie-aanvraagformulier 2016.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Richard Kropman - Veiligheidsmanager RPCAA 
veiligheidsmanager@rpcaa.nl    /   06-20135501

Ingrid Zoer - Secretariaat RPCAA              
secretariaat@rpcaa.nl / 06 20492601

 

Login