Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Inspiratie opdoen?

Binnen het RPCAA hebben verschillende partners projecten uitgevoerd. In dit onderdeel zijn, ter inspiratie, een aantal voorbeelden van projecten opgenomen.

Zolang het budget toereikend is kan het RPCAA aan partners subsidie verstrekken om tegemoet te komen in de kosten van activiteiten. 

Bovenlokale activiteiten

Vanwege de schaalgrootte of het algemene karakter van het onderwerp kunnen sommige activiteiten beter bovenlokaal worden opgepakt. Bijvoorbeeld met meerdere gebieden samen of op het regionale niveau. Dit zijn:

Training Cybercrime
Trainingen cybercrime zijn gewild bij ondernemers. Het onderwerp leeft. Op een dergelijke training worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s en leren zij welke maatregelen zij kunnen treffen en waar aanvullende informatie is te verkrijgen. De afgelopen jaren zijn er meerdere succesvol gehouden. Een groep van 80 tot 120 ondernemers is mogelijk. Er zijn draaiboeken beschikbaar. We beschikken over relaties die een inleiding of presentatie kunnen verzorgen. Meer informatie.

Training voor de horeca
Door KHN Amstelland en KHN Amsterdam worden weer een ruim aantal trainingen georganiseerd in de periode september t/m november. Het thema is agressie en overvallen. De belangstelling van horecaondernemers is groot. De trainingen zijn snel volgeboekt. Je kunt je ondernemers verwijzen naar deze trainingen. Meer informatie.

Toneelstuk “de rechtbank”
In Nieuw-West heeft men een aantal malen het interactieve toneelstuk ‘de rechtbank’ opgevoerd. De toeschouwers zijn leerlingen van diverse middelbare scholen. Er nemen zo’n 700 scholieren aan deel. Zij worden meegenomen in het verhaal van een jongen die langzaam afglijd en een overval pleegt. Het toneelstuk wijst op de consequenties van een overval voor slachtoffer en dader. Zij worden geconfronteerd met het dilemma of zij anderen behoeden voor fouten of niet. Deelnemende partijen o.a. ZM, OM, Politie, advocatuur en Slachtofferhulp. Voor meer informatie neem contact op met de veiligheidsmanager.

Themazitting Overvallen
Het OM heeft eerder een dergelijk zitting georganiseerd. Na de zitting volgde uitleg en konden vragen worden gesteld. De deelnemers reageerden positief. De datum is afhankelijk van de agendering van de zittingen. Het OM is verzocht om wederom een dergelijke zitting te organiseren.

Roadshow overvallen
Vanuit het CCV is er ondersteuning voor het organiseren van een zogenaamde roadshow overvallen. De doelstelling is echter minimaal 100 deelnemers. Dat is veel voor een gebied. Als het samen met andere gebieden wordt georganiseerd dan is er voor de deelnemers langere reistijd. Daarin schuilt het risico van een lage opkomst. We hebben in Amstelveen wel eens een opkomst van 130 mensen gehad bij een overvaltraining. Maar dat is een uitzondering. Kortom, het is erg ambitieus. Zie www.veiligondernemenbeginthier.nl


Lokale activiteiten

Secret scan
Er is ervaring opgedaan met een aanpak om de awareness van ondernemers te vergroten. Bij een secret scan worden spullen weggenomen uit de winkel. Deze worden teruggegeven op een trainingsavond. Van groot belang is een zorgvuldige interne en externe communicatie. De aanpak heeft een hoge attentiewaarde. De deelname van ondernemers ligt meestal rond de 20 tot 25. Uithoorn verraste ons in 2014 met maar liefst 75 deelnemers.

Winkeltrainingen
Via het CCV zijn relatief goedkope en ervaren trainers en acteurs in te huren. Er zijn drie modules: winkeldiefstal, agressie en overvallen. In een training kunnen twee modules worden behandeld. Die kunnen terplekke in overleg met de deelnemers worden bepaald. De ideale groepsgrootte is tussen de 15 en 20. Meer informatie.

Cashless zones
Pinnen verhoogt de omzet, reduceert de kosten van geldbewerking en het verhoogt de veiligheid. Op diverse plaatsen is ervaring opgedaan met een dergelijk project. In Zuid en in Amstelveen hebben een aantal straten hebben de status van 100% pingebied. Met name het verhaal van de verhoogde omzet en verlaagde kosten zal ondernemers aanspreken. Diverse belangenorganisaties kunnen ondersteuning bieden bij de aanpak. Er zijn ludieke acties te doen zoals ‘pin en win’. Meer informatie.

Training ’awareness’; een training om ’Onraad te ruiken”
Dit is een training om ondernemers te leren om te kijken als een politieagent; een training awareness om meer alert te zijn op verdachte omstandigheden en deze ook snel te herkennen. De ondernemers zijn zeer enthousiast. In de training leren ondernemers en personeelsleden om alert te zijn, verdachte omstandigheden te signaleren en hierop te reageren. De training kan volledig gesubsidieerd worden vanuit het RPCAA.
Meer informatie? Neem contact op met de veiligheidsmanager (veiligheidsmanager@rpcaa.nl).
Bekijk de flyer voor meer informatie.

Safety spot aanbrengen
De Safety Spot is een halve cirkel recht voor de geldautomaat, waarbinnen de gebruiker zijn privacy kan beschermen en waarop een grotere sociale controle vanuit de directe omgeving rust. Naast het beperken van de aan de geldautomaat gerelateerde criminaliteit vergroot de Safety Spot aantoonbaar het veiligheidsgevoel bij de gebruiker van het geldautomaat. Er is ruime ervaring in Amsterdam en er is een handboek beschikbaar. Meer informatie.

VKB offensief
Met de VKB regeling krijgen MKB-ondernemers een gratis scan. De scanner van het CCV doet in een grote actie in een winkelgebied zijn eigen acquisitie. Hij dient echter vooraf goed geïntroduceerd te worden. Gezegd dient te worden dat al heel veel gebieden in de regio een VKB actie hebben gedaan. Herhaling op korte termijn is niet zinvol. Meer informatie.

Uitreiken veiligheidsbrochures

Het RPCAA heeft drie soorten brochures: voor winkels, voor horeca en voor kantoren en bedrijven. Partners kunnen deze brochures per 50 stuks bestellen via deze site. Ze worden bezorgd. Deze brochures zijn vanaf augustus 2016 ook digitaal te verkrijgen, zie op de startsite van Week van de Veiligheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Starten met het KVO kan altijd. Tijdens de week van de veiligheid is er een extra momentum om het KVO bespreekbaar te maken, te starten, of, al bestaande KVO’s, extra in het zonnetje te zetten. Als u tijdens de Week van de Veiligheid een start wilt maken met het KVO-W, staat u er niet alleen voor. Een adviseur van het CCV ondersteunt u in het traject. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. De KVO-adviseur bekijkt samen met u welke acties nodig zijn om met het KVO te beginnen. Meer informatie.

Wijkschouw voor professionals 
Een schouw is een laagdrempelige manier voor corporaties en gemeente om aan de hand van concrete voorbeelden woninginbraak, vandalisme en overlast in een buurt tegen te gaan. De schouw kan overdag of ’s avonds plaatsvinden. Het effect van openbare verlichting is natuurlijk in de avond beter te zien. Tijdens de schouw, die 2½ uur duurt, zijn gemeente en woningcorporatie aanwezig, zodat zij aan de hand van de uitkomsten direct met elkaar aan de slag kunnen.

Bijzonderheden: voorafgaand aan de schouw is er een telefonisch overleg met de gemeentelijke ambtenaar die bij de wijk is betrokken. De gemeente bedenkt de route en zorgt ervoor dat interessante complexen toegankelijk zijn. Aanmelden voor de schouw

Afrekenen met winkeldiefstal

Winkeldiefstal kost een ondernemer veel tijd en geld. Als de ondernemer een winkeldief op heterdaad betrapt, kan hij/zij de dief een schadevergoeding van 181 euro laten betalen voor de tijd die de ondernemer kwijt is aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Denk aan het observeren van de winkeldief, het aanhouden en het doen van aangifte. Ook de kosten van directe schade, zoals het vernielen van verpakkingen, kan de ondernemer verhalen op de dief. Dit instrument kan in de week van de veiligheid prima op bijeenkomsten onder de aandacht worden gebracht. Misschien is het nog beter om voor week 41 de voorbereidingen te doen en om tijdens de week van de veiligheid het grootscheeps te communiceren. Zie voor meer informatie www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.

Meer inspiratie? Kijk voor meer voorbeelden van projecten in het onderdeel 'Voorbeeldprojecten'.
 

Login