Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Uitreiking KVO-ster C. Huygensplein 29 september

Op 29 september heeft het Christiaan Huygensplein Amsterdam zijn eerste KVO-ster gekregen. Er is hard gewerkt in het gebied door het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)team. Schoon, heel en veilig hebben de volledige aandacht. Zo is er een stresstest gelopen (schouw) van in het gebied. De hieruit voorkomende gebreken zijn opgepakt door het stadsdeel maar ook door de ondernemers. De verlichting hersteld in het straatbeeld en waar dat nodig is wordt er bijgeplaatst. Straatmeubilair is aangepakt waaronder fietsvakken, prullenbakken, etc. Er zijn ook trainingen aangeboden aan de ondernemers op gebied van overvallen en deze werden goed bezocht. De  VKB-scan is uitgevoerd in alle winkels door het CCV, waarbij handelbare tips werden gegeven op veiligheidsgebied in en om de winkel.  De werkgroep, bestaande uit ondernemers, brandweer, politie, stadsdeel en het CCV hebben nog vele ambities bijvoorbeeld door de bewoners bij het proces te betrekken.  Zo is de brandweer voornemens om de bewoners boven de winkelpanden via  een try out een gratis brandveiligheidsscan aan te bieden. Hierbij worden mogelijk ook nog brandmelders aangeboden. Het team is nu bezig met het installeren van Mijn KVO, waarbij het proces elektronisch kan worden bijgehouden.

Foto-impressie

 

Login