Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Trainingen winkeliers

Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op jaarlijks € 1 miljard. Bovendien nemen geweld en agressie in de winkel toe. Gelukkig kunt u zelf een heleboel doen om winkelcriminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer u als ondernemer bewust omgaat met winkelcriminaliteit en -veiligheid verkleint u bovendien de kans op interne criminaliteit aanzienlijk.


Aanbod trainingen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert diverse trainingen voor winkeliers:

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met het secretariaat Lokale trainingen, tel. 030-751 67 99 / lokaletraining(at)hetccv.nl.

Allerto organiseert de:

Voor de:

kunt u contact opnemen met de veiligheidsmanager (veiligheidsmanager(at)rpcaa.nl) of direct met trainer Valentijn Rippens (valentijnotc(at)ziggo.nl / tel. 06-11347287).

Login