Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Trainingen Veilig in de winkel

Alle ondernemers en medewerkers in de detailhandel hebben wel eens te maken met agressief gedrag en criminaliteit in de winkel. De ervaring leert dat medewerkers die hierop voorbereid zijn, de veiligheid in de zaak sterk vergroten. In de CCV-training ‘Veilig in de winkel’ leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met agressie en geweld, winkeldiefstal en overvallen. De training geeft vooral inzicht in hoe zij dit kunnen voorkomen.

Gratis veiligheidstrainingen voor bedrijven
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert de nieuwe groepstraining Veiligheid. Ondernemers en medewerkers kunnen, met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, in groepen van 12 tot 20 personen oefenen in het voorkomen van, en omgaan met agressieve klanten, (winkel)diefstal en overvallen. Ook komt er een acteur aan te pas die de cursisten betrekt in rollenspellen. Indien de gemeente of het stadsdeel betrokken is bij de training dan kunnen zij een subsidie van € 500,- krijgen van het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA). Daarmee wordt de training gratis.

Als het gaat om het voorkomen van winkeldiefstal en overvallen zijn veel maatregelen bekend, zoals: poortjes, labels, camera’s, het afromen van de kassa’s (en dit ook duidelijk laten weten), heldere procedures bij openen en sluiten en een goede regeling voor het geld-transport. Toch blijkt vooral training van medewerkers het meest effectief te zijn. De manier waarop een (mogelijk) agressieve klant of winkeldief wordt aangesproken, bepaalt namelijk veelal het verloop. En door alertheid en gedrag van medewerkers kan de kans op een overval aanzienlijk worden verkleind. In de training krijgt u hiervoor de handvatten.

De training werkt met rollenspellen: een professionele acteur speelt een agressieve klant, winkeldief of een overvaller, de cursist moet daarop reageren. Praktijkervaring helpt de cursist zijn eigen instinctieve reacties en grenzen goed te leren kennen. En het helpt ondernemers of medewerkers die toch met een overval worden geconfronteerd, om verstandig te handelen (maar ook daderkenmerken te onthouden). Ook gaan getrainde medewerkers beter met de gevolgen van een overval om.

De training wordt georganiseerd in één van de deelnemende bedrijven of op een geschikte locatie in de buurt. De organiserende partij dient zelf te zorgen voor de faciliteiten op locatie en voor voldoende deelnemers. Het CCV levert een deskundige trainer met de benodigde lesmiddelen en een trainingsacteur. Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat en een boekje met praktische tips en adviezen. Voor de training wordt € 500,- (excl. BTW) in rekening gebracht bij de aanvrager. De andere helft (€ 500,-) wordt betaald uit een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer informatie of boekingen:
Secretariaat Lokale Trainingen
Telefoon 030 751 67 98
E-mail: lokaletraining@hetccv.nl 
 

Login