Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Training (overval)preventie horeca

Koninklijke Horeca Nederland organiseert een aantal trainingen

"Overvalpreventie/ Omgaan met Agressie en Geweld".
In deze training leren cursisten vaardigheden om met meer zekerheid en effectiviteit op ongewenst gedrag te reageren en hoe te handelen bij een overval. De training is bedoeld voor zowel eigenaren/ directies als medewerkers  van horecabedrijven.
 

Cursus Barsmart

Deelnemers leren hoe zij door verantwoord schenken en adequate reacties op agressief gedrag riskante situaties kunnen herkennen, en problemen die ermee samenhangen kunnen voorkomen. In de training gaat ook aandacht uit naar het handhaven van het bedrijfsbeleid. Deelnemers denken zelf na over mogelijke oplossingen en werken actief met de geleerde stof. De cursus Barsmart gaat ook in op praktijkvoorbeelden en vragen van de deelnemers.
 

Training omgaan met ongewenst gedrag en agressie
Omgaan met ongewenst gedrag en agressie is een onderwerp wat breed gedragen dient te worden binnen de hele organisatie. Het veelvuldig in aanraking komen met agressie of ongewenst gedrag van uw gasten kan leiden tot disfunctioneren, demotivatie, hoger ziekteverzuim. U doet er dus goed aan als werkgever om uzelf en uw personeel te blijven trainen.
 

Veiligheidstraining portiers
In deze training scherpen we de vaardigheden, om met meer zekerheid en effectiviteit op ongewenst gedrag te reageren, aan. Ook gaan we dieper in op de psychologie van de bezoeker en hoe communicatie met deze bezoeker effectief kan verlopen.

 

Meer informatie:

Kijk op de website van KHN voor alle trainingen voor de horecahttps://www.khn.nl/amsterdam/trainingen

Indien u vragen heeft of verdere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen:
Secretariaat van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam
T: 020-6274065
E:amsterdam@khn.nl.

 

 

 

Login