Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Veilig openen en sluiten

Hoe opent en sluit u veilig een onderneming?

Onderstaand de procedure die u kunt toepassen om 's-morgens vroeg uw winkel veilig te openen.

 • Het openen van de winkel moet altijd plaatsvinden door ten minste twee personen.
 • Van de personen die openen dient ten minste 1 een kaderlid of BHV-er te zijn. Dit kaderlid/ BHV-er dient bij voorkeur langere ervaring te hebben met de procedure “openen en sluiten”.
 • Belangrijk  is niet alleen het aantal mensen dat opent. Een groep van meerdere, dicht bij elkaar staande mensen, is ook kwetsbaar. Het gaat er juist om hoe oplettend die mensen tijdens openen/sluiten zijn.

Handel bij het openen en sluiten volgens de volgende procedure:

 • Spreek met elkaar een vaste verzamelplaats af (b.v. een abri, telefooncel), die op enige afstand (ong. 50-100 m.) gelegen is van de personeelsingang waardoor u altijd naar binnen gaat. Wacht daar op elkaar.
 • Loop daarna gezamenlijk in de richting van de personeelsingang.
 • Wees waakzaam tijdens het aanlopen en kijk  kritisch of er bijzonderheden zijn waar te nemen. (verdachte omstandigheden, zoals auto’s met mensen erin, personen op of nabij motoren of bromfietsen, personen met integraalhelmen die zich nabij het filiaal ophouden e.d.).
 • Bij twijfel gaat u NIET naar de personeelsingang/naar binnen, maar loopt u door in een andere richting.
 • Waarschuw direct de politie en wacht hun komst eerst af. De politie zal u dat niet kwalijk nemen.

 

 • Indien u geen bijzonderheden waarneemt: een van u beiden blijft op een afstand van ongeveer 15 meter staan met zicht op deze personeelsingang. De collega loopt door naar de personeelsingang, opent deze,  schakelt het alarm uit en doet een korte inspectieronde. Vervolgens geeft deze het signaal “veilig”, waarna het andere personeelslid via naar de personeelsingang loopt en naar binnen gaat.
 • Sluit direct daarna de personeelsingang achter u.
 • Het personeel dat na u, maar voor 08.00 uur de winkel binnenkomt, meldt zich bij de personeelsingang.
 • Gebruik altijd de deurspion/kijkluik voordat u de deur opent. U opent de deur pas nadat u de identiteit van die persoon heeft vastgesteld.
 • Indien u een andere voorziening heeft dan een deurspion/kijkluik (bv camerasysteem, stemherkenningssysteem), draag er dan zorg voor dat dit systeem strikt volgens de regels wordt gebruikt en dat dit optimaal functioneert.
 • Zorg ervoor dat de verlichting altijd brandt en laat deze direct repareren als deze kapot is. (Wellicht is het licht gesaboteerd). Indien je met de deurspion onvoldoende zicht hebt, laat dan b.v. buiten spiegels aanbrengen waarmee je meer zicht krijgt of in dode hoeken kunt kijken.
 • Open nooit de deur indien het geen personeelslid of een leverancier die u verwacht betreft. Laat de bezoeker door de afgesloten deur weten dat hij pas na 08.00 uur binnen mag komen via de klantenentree.
 • Het verdient aanbeveling uw medewerkers zich eerst met meerdere personen te laten verzamelen op het verzamelpunt en de personeelsingang alleen op voor afgesproken tijdstippen te openen (bijv. ieder kwartier). Beperk openen van de personeelsingang tot een minimum.
 • Leer uw medewerkers om altijd, nadat men de deur van de goedereningang heeft geopend, eerst de omgeving goed te bekijken.
 • Wees tijdens los-werkzaamheden (vóór 08.00 uur) extra waakzaam. Instrueer uw medewerkers dat zij bij verdachte omstandigheden (verdachte personen in de omgeving/auto) niet twijfelen de werkzaamheden te staken en direct de deur van de goedereningang te sluiten.
 • Het personeel, dat na 08.00 uur de winkel binnenkomt (dus tijdens openingstelling voor het publiek), gebruikt daarvoor altijd gewoon de hoofdentree (dus: niet de personeelsingang).

 

Bekijk de instructiefilm 'Het veilig openen van een onderneming'. In deze film wordt in beeld gebracht wat een veilige procedure voor het openen van een zaak is.

 

 

 

Login