Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Solidariteitsfonds MKB-Santos

Het Solidariteitsfonds MKB-Santos verleent aan (oud) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en hun gezinsleden financiële bijstand en hulp.

MKB-Santos helpt daar waar kosten gemaakt moeten worden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en waar geen andere voorzieningen voor zijn. Dat kan in geval van ziekte, een ongeval, invaliditeit of overlijden. Een tijdelijke aanvulling op het inkomen, een éénmalige bijdrage of lening vanuit het Solidariteitsfonds kan dan uitkomst bieden. Maar ook fungeert MKB-Santos als loket voor bedrijfseconomisch advies en als wegwijzer naar andere hulpverlenende instanties.

Meer informatie:

www.mkbsantos.nl

T: 010-4426220 of 06-53982241

Login