Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Nazorgplan overvallen voor ondernemers

Het nazorgplan overvallen van het RPCAA houdt in dat elke onderneming die is overvallen bezoek krijgt van de Coördinator Veilig Ondernemen van het stadsdeel of gemeente. Er wordt een gratis veiligheidsscan aangeboden om eventuele zwakke plekken in de veiligheidssituatie op te sporen. Dit is een strikt persoonlijk en vertrouwelijk advies. Hiermee wordt de kans op herhaling kleiner. De coördinator schakelt het bureau Allerto in. Allerto bezoekt ook de ondernemers in de omgeving van de onderneming die is overvallen. Het polst daar de belangstelling voor een gezamenlijke training en voor veiligheidsscans met subsidiemogelijkheden.

Als er voldoende draagvlak is, wordt een zogenoemde Gebiedsaanpak gedaan. Dit wil zeggen:

  • Er worden individuele scans voor alle ondernemers uitgevoerd.
  • Een scan van het gebied
  • Op basis van de gebiedsscan vindt overleg plaats tussen politie, gemeenten en (indien aanwezig) de ondernemersvereniging over maatrgelen in dat gebied
  • Een terugkoppelingsavond voor de betrokken ondernemers. Hier wordt informatie verstrekt over bijvoorbeeld subsidie mogelijkheden en wordt een training gegeven.
  • Coördinatoren en buurtregisseurs vinden op het afgeschermde gedeelte van de site alle benodigde documenten en adressen. De scan wordt betaald door het RPCAA. De gemeente betaalt de gebiedsaanpak.

Meer informatie over nazorgplan overvallen kunt u krijgen via de Veiligheidsmanager van het RPCAA:

Peter Hammecher

E: veiligheidsmanager@rpcaa.nl

Login