Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Overval

In dit onderdeel vindt u verschillende tips en informatie wat u kunt doen om een overval zo goed mogelijk te voorkomen of wat u kunt doen als u met een overval te maken krijgt. U wordt snel doorgelinkt naar de  organisatie waar u meer informatie vindt over het desbetreffende onderwerp. Kijk ook op: www.voorkomeenoverval.nl.

Aangifte doen
Het is belangrijk dat u altijd aangifte doet van een misdrijf. Op deze pagina vindt u alle informatie over het doen van een aangifte.

Cameratoezicht (folder)
Veel ondernemers hebben vragen over het juiste aankoop en het effectiefste gebruik van beveiligingscamera's. Omdat de politie ook aangeeft dat het gefilmde materiaal niet altijd bruikbaar is, hebben RPCAA partners een nieuwe folder cameragebruik ontwikkeld. Deze geeft de ondernemer de beste informatie ooit over dit onderwerp. Inclusief de regelgeving over de bewaartermijn en inzet van de opnamen.

Camerabewaking (folder)
Folder met betrekking tot camerabewaking 'Slim bekeken' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Camerabewaking informatie (website)
Een themawebsite met alle informatie over camerabewaking, opgezet door het CCV.

Cashvrije zones
Betalen met contant geld wordt met het stimuleren van pinnen ontmoedigd. Voordeel hiervan is dat zowel de ondernemer als de consument over weinig cash beschikken. Het is voor beiden veiliger.

Dagopbrengst vervoeren
De politie signaleert dat ondernemers die met de week of dagopbrengst van hun onderneming over straat gaan kwetsbaar zijn voor overvallen. Om u te helpen dit veilig te doen vindt u hier de voornaamste preventieve tips.

DNA-Spray
Een DNA-Spray is een douche bij de entrée van een onderneming. Deze douche treedt in werking als een overvaller de zaak verlaat. Hij wordt dan besprenkeld met DNA-stof die geruime tijd blijft zitten. Als er iemand wordt aangehouden kan de politie vaststellen of het de juiste verdachte is.

Geldtransport veilig
Een folder van het HBD met praktische tips voor veilig geldtransport.

Keurmerk Veilig Ondernemen
In een KVO traject werken polite, organisatieverbanden van ondernemers, zoals winkeliersverenigingen, de gemeente en de brandweer samen om schoon heel en veilig in het gebied te bevorderen. Het traject leidt tot afname van de criminaliteit, een hogere aangiftebereidheid en daling van de derving. Bovendien weten partijen die hieraan deelnemen elkaar ook voor andere zaken beter te vinden.

Markt, veiligheid op de markt
De website www.allesoverdemarkt.nl heeft haar een eigen sectie over veiligheid op de markt.

Overvaller gezocht
Via deze website vragen de politie en het Openbaar Ministerie uw hulp bij het vinden van de personen op deze website. Zij worden gezocht omdat zij verdacht worden van een misdrijf, ofwel omdat zij onherroepelijk veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf voor het plegen van een ernstig misdrijf.

Nazorgplan overvallen
Het nazorgplan overvallen houdt in dat elke onderneming die is overvallen bezoek krijgt van de Coördinator Veilig Ondernemen van het stadsdeel of gemeente. Er wordt een gratis veiligheidsscan aangeboden om eventuele zwakke plekken in de veiligheidssituatie op te sporen.

Signalementenkaart
Als u te maken heeft met een overval is het belangrijk dat u het signalement van de dader(s) goed onthoudt. Deze signalementenkaart helpt u bij het omschrijven van de dader(s).

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een bedrijfsoverval. Eigenaren en werknemers van organisaties zonder eigen bedrijfsopvang, maar ook getuigen en andere betrokkenen kunnen er terecht voor hulp bij schade, juridisch advies of een luisterend oor. De hulp is altijd gratis.

Slachtofferwijzer bij overval
Via de slachtofferwijzer wordt u direct doorverwezen naar de juiste hulpverlenende instantie.

Solidariteitsfonds MKB-Santos
Het Solidariteitsfonds MKB-Santos verleent aan (oud) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en hun gezinsleden financiële bijstand en hulp.

Supermarkt en veiligheid
Medewerkers van een supermarkt hebben een belangrijke rol bij de veiligheid. Het is van belang dat zij weten hoe ze moeten omgaan met winkeldiefstal, overvallen, geldhandelingen en dat zij de veilige werkwijze bij openen en sluiten kennen. Het CBL heeft een tweetal online trainingen ontwikkeld voor personeel van deze ondernemingen.

Subsidies
U kunt gebruik maken van een aantal subsidies bij het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf.

Subsidieregeling na een overval
Als u slachtoffer bent van een overval in een woning of bedrijf kunt u €1000,- subsidie krijgen op de aanschaf van preventieve middelen.

Veiligheidstraining
Overvallen hebben vaak een grote impact op de slachtoffers. Als u uzelf en uw personeel echt wilt oefenen in het juist handelen tijdens bijvoorbeeld agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval, is het aan te raden om een training te volgen.

Veiligheidsscan
Hoe veilig is uw winkel? Een veiligheidsscan laat zien wat u kunt doen om de veiligheid in uw winkel te verbeteren. Organisatorische maatregelen zijn het meest effectief, zoals trainingen voor uw personeel, een goed sleutel-en geldbeleid en duidelijke procedures.

Voorkom een overval
Verschillende tips die u kunt gebruiken om een overval te voorkomen

Veilig in de winkel (checklist)
Met deze checklist kunt u controleren of uw zaak veilig genoeg is. Door alle veiligheidsaspecten op de lijst af te lopen en ja of nee in te vullen, ziet u hoe het met de veiligheid is gesteld en welke elementen u kunt verbeteren. Als u weinig vragen met ja kunt beantwoorden, is actie noodzakelijk.

Veilig bezorgen (checklist)
Een checklist veilig bezorgen. Bedoeld voor maaltijdbezorgers om de kans op een overval te verkleinen. Houd je aan deze regels. Check ze voor je op weg gaat. Ook voor de filiaalmanager/ bedrijfsleider is er een checklist.

 

Login