Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Inbraak

In dit onderdeel vindt u verschillende tips en informatie wat u kunt doen om inbraak zoveel mogelijk te voorkomen of wat u kunt doen als u met inbraak te maken krijgt. U wordt snel doorgelinkt naar de  organisatie waar u meer informatie vindt over het desbetreffende onderwerp.

Aangifte doen
Het is belangrijk dat u altijd aangifte doet van een misdrijf. Op deze pagina vindt u alle informatie over het doen van een aangifte.

Cameratoezicht (folder)
Veel ondernemers hebben vragen over het juiste aankoop en het effectiefste gebruik van beveiligingscamera's. Omdat de politie ook aangeeft dat het gefilmde materiaal niet altijd bruikbaar is, hebben RPCAA partners een nieuwe folder cameragebruik ontwikkeld. Deze geeft de ondernemer de beste informatie ooit over dit onderwerp. Inclusief de regelgeving over de bewaartermijn en inzet van de opnamen.

Camerabewaking (folder)
Folder met betrekking tot camerabewaking 'Slim bekeken' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Camerabewaking informatie (website)
Een themawebsite met alle informatie over camerabewaking, opgezet door het CCV.

Cashvrije zones
Betalen met contant geld wordt met het stimuleren van pinnen ontmoedigd. Voordeel hiervan is dat zowel de ondernemer als de consument over weinig cash beschikken. Het is voor beiden veiliger.

Collectieve camerabewaking
Een stappenplan en een convenant-format voor ondernemers die op bedrijventerreinen een publiek-private camerabewaking willen uitvoeren.

Inbraakwerende folie (juweliers)
Het toepassen van de inbraakvertragende folie op winkelruiten zorgt ervoor dat bij een inslag de ruitbreuk aanzienlijk minder is en/of dat de inbrekers minder snel binnen kunnen komen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
In een KVO traject werken polite, organisatieverbanden van ondernemers, zoals winkeliersverenigingen, de gemeente en de brandweer samen om schoon heel en veilig in het gebied te bevorderen. Het traject leidt tot afname van de criminaliteit, een hogere aangiftebereidheid en daling van de derving. Bovendien weten partijen die hieraan deelnemen elkaar ook voor andere zaken beter te vinden.

Slachtofferwijzer bij inbraak
Via de slachtofferwijzer wordt u direct doorverwezen naar de juiste hulpverlenende instantie.

Subsidies
U kunt gebruik maken van een aantal subsidies bij het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf.

Supermarkt en veiligheid
Medewerkers van een supermarkt hebben een belangrijke rol bij de veiligheid. Het is van belang dat zij weten hoe ze moeten omgaan met winkeldiefstal, overvallen, geldhandelingen en dat zij de veilige werkwijze bij openen en sluiten kennen. Het CBL heeft een tweetal online trainingen ontwikkeld voor personeel van deze ondernemingen.

Veiligheidstraining
Overvallen hebben vaak een grote impact op de slachtoffers. Als u uzelf en uw personeel echt wilt oefenen in het juist handelen tijdens bijvoorbeeld agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval, is het aan te raden om een training te volgen.

Veiligheidsscan
Hoe veilig is uw winkel? Een veiligheidsscan laat zien wat u kunt doen om de veiligheid in uw winkel te verbeteren. Organisatorische maatregelen zijn het meest effectief, zoals trainingen voor uw personeel, een goed sleutel-en geldbeleid en duidelijke procedures.

Veilig in de winkel (checklist)
Met deze checklist kunt u controleren of uw zaak veilig genoeg is. Door alle veiligheidsaspecten op de lijst af te lopen en ja of nee in te vullen, ziet u hoe het met de veiligheid is gesteld en welke elementen u kunt verbeteren. Als u weinig vragen met ja kunt beantwoorden, is actie noodzakelijk.

Veilig bezorgen (checklist)
Een checklist veilig bezorgen. Bedoeld voor maaltijdbezorgers om de kans op een overval te verkleinen. Houd je aan deze regels. Check ze voor je op weg gaat. Ook voor de filiaalmanager/ bedrijfsleider is er een checklist.

 

Login