Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Overlastdonatie

Overlastdonatie is een instrument waarmee de kosten van het oponthoud en de overlast voor de winkelier, in rekening worden gebracht bij de winkeldief. Met name de tijd dat de winkelier met het afhandelen van een winkeldiefstal bezig is, wordt betaald door de dief. De Stichting Overlastdonatie (SODA) handelt deze vordering voor de ondernemer af. De overlast als gevolg van diefstal bedraagt gemiddeld € 151-. Dat is het bedrag dat SODA de winkeldief in rekening brengt.

Na betaling ontvangt de ondernemer hiervan € 90,- op zijn rekening. De stichting houdt € 26,- in voor haar kosten en een bedrag ad € 35,- komt in het fonds overlastdonatie van het winkelgebied waar de diefstal heeft plaatsgevonden. Dit fonds wordt gebruikt voor collectieve maatregelen tegen winkelcriminaliteit.

De voorwaarden
Bijna alle winkeliers kunnen meedoen. Er zijn wel voorwaarden. De winkelier wordt bezocht door een deskundige van de stichting. Deze kijkt of de winkel voldoet aan de minimale veiligheidseisen. Daarnaast krijgt de ondernemer uitleg over de procedure bij aanhouding en over het invullen van het overlastdonatieformulier. Verder wordt in overleg met de deskundige de plek bepaald waar het aankondigingsbord in de winkel moet komen te hangen. Ook ontvangt de ondernemer een overlastdonatieset met alle formulieren en schriftelijke instructie.

Na het afgeven van een machtiging voor vertegenwoordigingsbevoegdheid voor incasso door de stichting, een eenmalige machtiging voor het incasseren van een deel van de kosten voor het winkelbezoek en een machtiging voor het jaarlijks incasseren van het abonnement ad € 25,- is de ondernemer, formeel gezien, klaar.

SODA meldt bij de plaatselijke politie dat de ondernemer deelneemt aan overlastdonatie. Als de winkel nog niet voldoet aan de minimale veiligheidseisen, zal de deskundige een afspraak maken voor een periode waarbinnen de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Ervaring leert dat 85% van alle bezochte winkels op het moment van de veiligheidscontrole al aan de gestelde eisen voldoet. Als de winkel bij de nacontrole nog niet aan de eisen voledoet, dan wordt de ondernemer afgemeld bij de politie en wordt het opleggen van overlastdonatie gestopt.

 

Meer info: www.overlastdonatie.nl

 

Login