Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Diefstal

In dit onderdeel vindt u verschillende tips en informatie wat u kunt doen om diefstal zoveel mogelijk te voorkomen of wat u kunt doen als u met diefstal te maken krijgt. U wordt snel doorgelinkt naar de  organisatie waar u meer informatie vindt over het desbetreffende onderwerp.

Aangifte doen
Het is belangrijk dat u altijd aangifte doet van winkeldiefstal. Op deze pagina vindt u alle informatie over het doen van een aangifte.

Cameratoezicht (folder)
Veel ondernemers hebben vragen over het juiste aankoop en het effectiefste gebruik van beveiligingscamera's. Omdat de politie ook aangeeft dat het gefilmde materiaal niet altijd bruikbaar is, hebben RPCAA partners een folder cameragebruik ontwikkeld.

Camerabewaking (folder)
Folder met betrekking tot camerabewaking 'Slim bekeken' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Camerabewaking informatie (website)
Een themawebsite met alle informatie over camerabewaking, opgezet door het CCV.

Cashless zones
Betalen met contant geld wordt met het stimuleren van pinnen ontmoedigd. Voordeel hiervan is dat zowel de ondernemer als de consument over weinig cash beschikken. Het is voor beiden veiliger.

Collectieve camerabewaking
Een stappenplan en een convenant-format voor ondernemers die op bedrijventerreinen een publiek-private camerabewaking willen uitvoeren.

Huisregels opstellen
De eerste barricade tegen ongewenste bezoekers zijn duidelijke huisregels. Ze maken duidelijk dat u ongewenst gedrag niet tolereert in uw winkel en werken daarmee preventief. Met de checklist huisregels van het CCV stelt u eenvoudig een complete set huisregels samen.

Interne criminialiteit
Eigen medewerkers die geld 'lenen' uit de kassa, korting geven aan vrienden, geld of producten stelen? Het komt vaker voor dan u denkt. Wees alert op signalen die kunnen duiden op interne fraude en maak het onderwerp bespreekbaar in uw team. Zorg voor duidelijke afspraken en leg deze vast in een huishoudelijk reglement. Het CCV geeft u hier informatie over.

Interne criminaliteit stappenplan
Dit stappenplan van het CCV helpt u om op een geordende manier om te gaan met interne criminaliteit.

Interne fraude: het waarschuwingsregister
Als gevolg van een grote dynamiek op de arbeidsmarkt ‘detailhandel’, de omvang van interne fraude en de moeizame opsporing en vervolging door politie en openbaar ministerie is in 2005 een bijzondere aanpak gestart: het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). In het register kan het aangesloten winkelbedrijf nagaan of van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemend winkelbedrijf. Ook kan de deelnemer zelf een ex-medewerker onder voorwaarden plaatsen op het Waarschuwingsregister.

Keurmerk Veilig Ondernemen
In een KVO traject werken polite, organisatieverbanden van ondernemers, zoals winkeliersverenigingen, de gemeente en de brandweer samen om schoon heel en veilig in het gebied te bevorderen. Het traject leidt tot afname van de criminaliteit, een hogere aangiftebereidheid en daling van de derving. Bovendien weten partijen die hieraan deelnemen elkaar ook voor andere zaken beter te vinden.

Markt, veiligheid op de markt
De website www.allesoverdemarkt.nl heeft haar een eigen sectie over veiligheid op de markt.

Overlastdonatie
Overlastdonatie is een instrument waarmee de kosten van het oponthoud en de overlast voor de winkelier, in rekening worden gebracht bij de winkeldief.

Slachtofferwijzer bij diefstal
Via de slachtofferwijzer wordt u direct doorverwezen naar de juiste instantie.

Supermarkt en veiligheid
Medewerkers van een supermarkt hebben een belangrijke rol bij de veiligheid. Het is van belang dat zij weten hoe ze moeten omgaan met winkeldiefstal, overvallen, geldhandelingen en dat zij de veilige werkwijze bij openen en sluiten kennen. Het CBL heeft een tweetal online trainingen ontwikkeld voor personeel van deze ondernemingen.

Subsidies
U kunt gebruik maken van een aantal subsidies bij het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf.

Veiligheidstraining
Overvallen hebben vaak een grote impact op de slachtoffers. Als u uzelf en uw personeel echt wilt oefenen in het juist handelen tijdens bijvoorbeeld agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval, is het aan te raden om een training te volgen.

Veiligheidsscan
Hoe veilig is uw winkel? Een veiligheidsscan laat zien wat u kunt doen om de veiligheid in uw winkel te verbeteren. Organisatorische maatregelen zijn het meest effectief, zoals trainingen voor uw personeel, een goed sleutel-en geldbeleid en duidelijke procedures.

Veilig in de winkel (checklist)
Met deze checklist kunt u controleren of uw zaak veilig genoeg is. Door alle veiligheidsaspecten op de lijst af te lopen en ja of nee in te vullen, ziet u hoe het met de veiligheid is gesteld en welke elementen u kunt verbeteren. Als u weinig vragen met ja kunt beantwoorden, is actie noodzakelijk.

Veilig bezorgen (checklist)
Een checklist veilig bezorgen. Bedoeld voor maaltijdbezorgers om de kans op een overval te verkleinen. Houd je aan deze regels. Check ze voor je op weg gaat. Ook voor de filiaalmanager/ bedrijfsleider is er een checklist.

Winkeldieven aanhouden (procedure SODA)
Hoe te handelen als u een winkeldief aanhoudt?

Winkelcriminaliteit
Brochure van de detailhandel Nederland

Winkelverbod
Voorbeeldbrief om een persoon die ongewenst gedrag vertoont of een strafbaar feit pleegt voor een bepaalde tijd de toegang tot uw winkel te ontzeggen.

 

 

Login