Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Aangifte doen

Iemand die slachtoffer is geworden van een misdrijf kan hiervan aangifte doen. De politie biedt dan hulp en advies en kijkt of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek. Wanneer dit zo is, zal de politie proberen de dader aan te houden en eventueel gestolen spullen terug te vinden. Ook gebruikt de politie de aangifte in criminaliteitsanalyses en wordt mede op basis daarvan de inzet van de politie bepaald.

Bij de politie Amsterdam kan op verschillende manieren aangifte worden gedaan:

 • Via internet (onder bepaalde voorwaarden);
 • Bij een politiebureau;
 • Bij het slachtoffer thuis (onder bepaalde voorwaarden);
 • Telefonisch (onder bepaalde voorwaarden).

Deze vier verschillende wijzen van aangifte doen worden hieronder kort toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, wil een aangever bijvoorbeeld aangifte doen via internet. Dat kan namelijk maar in een beperkt aantal gevallen. Tot slot wordt gewezen op de mogelijkheid die een ondernemer heeft, in het geval hij wordt geconfronteerd met winkeldiefstal.

1. Internet

Via internet kan 24 uur per dag aangifte worden gedaan van de volgende delicten:

 • diefstal, met uitzondering van een auto, motor en identiteitsbewijs;
 • bedrijfsinbraak (zie aangifte bedrijven);
 • vernieling;
 • als u veroorzakers ziet weggaan bij een ongeval;
 • winkeldiefstal (zie aangifte detailhandel).

Echter er kan GEEN aangifte worden gedaan via internet als:
de dader bekend is, een signalement of bijvoorbeeld een kenteken voorhanden is, of de dader te zien is op foto-, of videobeelden;
er geweld is gebruikt;

 • er sporen zijn aangetroffen (zoals bloedsporen, vingerafdrukken of voorwerpen die door de dader op de plaats van het delict zijn achtergelaten);
 • de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in een woning; 
 • de politie ter plaatse is geweest;
 • er officiële identiteitsbewijzen weggenomen zijn (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, verblijfsdocument of een ander officieel identificatiedocument);
 • het een diefstal van voer- en vaartuigen met een kenteken betreft (m.u.v. brom- of snorfietsen);
 • zowel de kentekenplaten als het kentekenbewijs samen weg zijn (als één of twee kentekenplaten zijn weggenomen óf alleen het kentekenbewijs dan kan wel via internet aangifte worden gedaan).

Is sprake van één van de hierboven genoemde uitzonderingen, dan dient de aangever/ het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde politiebureau te komen om daar aangifte te doen.
Zie voor meer informatie: www.politie.nl/aangifte

2. Bij een politiebureau

Indien er sprake is van een ander misdrijf, dan de hiervoor genoemde vier strafbare feiten, dan dient aangifte te worden gedaan op het politiebureau. Het is verstandig via 0900-8844 een afspraak te maken. Dit kan bij de meeste politiebureaus in onze regio. Daarmee worden lange wachttijden voorkomen. Ook als de aangever voorkeur geeft aan persoonlijk contact met een politiemedewerker, dan is aangifte doen op het bureau de beste optie.
Zie voor een actueel overzicht van alle politiebureaus in de regio:
http://www.politie.nl

3. Thuis

In een aantal gevallen komt de politie thuis langs om de aangifte op te nemen. Bijvoorbeeld in het geval van woninginbraak, waarbij de dader binnen is geweest. Een politiemedewerker doet dan sporenonderzoek en neemt ook de aangifte op.
In uitzonderlijke gevallen kan ook thuis aangifte worden opgenomen van een misdrijf, maar dit zijn uitzonderingen (bijvoorbeeld bij zeer ernstige delicten met veel maatschappelijke impact).Tot slot kan de politie thuis langskomen voor de aangifte wanneer het slachtoffer niet in staat is om zelf naar het bureau te komen. Bijvoorbeeld wanneer de aangever slecht ter been is en in een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis verblijft. Ook dan dient eerst telefonisch een afspraak te worden gemaakt (via 0900-8844).

4. Telefonische aangifte

De telefonische aangifte is bedoeld voor burgers die geen internetaansluiting hebben, of op enigerlei wijze problemen hebben met het invullen van de internetaangifte. Voor telefonische aangifte kan worden gebeld met 0900-8844 voor het maken van een afspraak. De aangever wordt dan op een later moment teruggebeld voor het doen van de aangifte. Telefonisch kan van dezelfde feiten aangifte worden gedaan als via internet, te weten:
• diefstal, met uitzondering van een auto, motor en identiteitsbewijs;
• bedrijfsinbraak (zie aangifte bedrijven);
• vernieling;
• als u veroorzakers ziet weggaan bij een ongeval;
• winkeldiefstal (zie aangifte detailhandel).

Uitzondering voor ondernemers

Aangifte doen namens bedrijf.
Bedrijven kunnen online aangifte doen. Met deze service wil de politie de aangifte sneller, gemakkelijker en overzichtelijker maken. Op politie.nl kunt u een account aanmaken en daarin de gegevens vastleggen, die u voorheen altijd apart moest invoeren. Ook kunt u volgen of de aangifte al is afgehandeld en hebt u een overzicht van uw eerdere aangiftes. Meerdere medewerkers van het bedrijf kunnen onder hetzelfde account aangifte doen.

Zie voor meer informatie: www.politie.nl/aangifte  - aangifte voor bedrijven.

Op bovenstaande bestaat één uitzondering: als de winkeldief/verdachte op heterdaad is aangehouden door de ondernemer of omstanders, dan kan geen aangifte worden gedaan via internet. In dergelijke gevallen dient de politie te worden gebeld ter aanhouding van de verdachte en dient de ondernemer op een later moment aangifte te doen op het bureau. Indien gewenst kan de winkelier dan tevens gebruik maken van het instrument “afrekenen met winkeldieven”. 
Voor winkeliers is er een landelijk aangifteformulier winkeldiefstal. Dat dient u in te vullen en mee te geven aan de politie die de verdachte komt ophalen. Het  formulier is hier te downloaden. Hebt u de verdachte niet staande gehouden, dan kunt u de aangifte voor bedrijven invullen. 

Kijk voor de meest actuele informatie op  http://www.politie.nl

Login