Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

Brancheorganisaties kunnen subsidie aanvragen op veiligheidsmaatregelen voor ondernemers

DEZE SUBSIDIE REGELING IS PER 20 OKTOBER 2016 UITGEPUT.

ZODRA ER MEER NIEUWS IS OVER MOGELIJKE SUBSIDIE REGELINGEN IN 2017 KUNT U DEZE INFORMATIE OP ONZE SITE VINDEN.

In 2016 beperkt de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) zich in principe tot een gratis veiligheidsscan. Ervaringen uit voorgaande jaren maken duidelijk dat juist deze scan erg door ondernemers wordt gewaardeerd. Toch kunnen ondernemers ook in aanmerking komen voor een subsidie op maatregelen. Hiervoor moet een brancheorganisatie een eigen projectsubsidie aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Gratis veiligheidsscan

Met een gratis veiligheidsscan uit de regeling VKB kan de veiligheid in bedrijven (met max. 50 fte’s) worden verbeterd. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door een CCV-adviseur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en gratis advies geeft over maatregelen om de veiligheid in en om een bedrijf te vergroten.

Projectsubsidies brancheorganisaties
Naast de gratis veiligheidsscan, stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie projectsubsidies beschikbaar aan brancheorganisaties. Zij kunnen zo maatwerk leveren aan een aangewezen doelgroep binnen hun sector of branche. Dit maatwerk bestaat dan veelal uit een subsidie op technische of organisatorische maatregelen gericht op de veiligheidsproblemen in de betreffende branche.

Meer informatie
Ondernemers die in aanmerking willen komen voor een subsidie op maatregelen, kunnen contact opnemen met hun brancheorganisatie om na te gaan of deze een eigen projectsubsidie kent. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een scan kunnen zich opgeven via de website van het CCV. Kijk voor meer informatie op hun website: Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

Login