Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Subsidieregeling na een overval

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is op 19 mei 2010 gestart met een subsidieregeling, zodat slachtoffers van een overval de kosten van beveiligingsmaatregelen kunnen terugkrijgen. Deze regeling wordt per 2 jaar herzien.

Het gaat om maximaal € 1.000 per aanvraag en geldt voor bedrijven die  tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 slachtoffer zijn geworden van een overval. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen tot 1 juli 2019. Doel is te voorkomen dat deze slachtoffers opnieuw betrokken raken bij een overval in hun woning of bedrijf. Kijk voor meer informatie op de website van Schadefonds geweldsmisdrijven.

Login