Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Schadefonds geweldmisdrijven

Als u slachtoffer bent van een ernstig geweldsmisdrijf kunt u een financiële compensatie aanvragen bij het schadefonds geweldsmisdrijven. Het fonds ondersteunt bijvoorbeeld in medische kosten, bij verlies van inkomsten of bij psychisch leed. Dit geldt zowel voor slachtoffers als eventuele nabestaanden of getuigen die directe familie zijn van het slachtoffer. Het maximale bedrag dat het schadefonds voor materiële schade kan uitkeren is € 22.700. Voor immateriële schade of smartengeld is dat maximaal €10.000,- .

Kijk voor meer informatie en de aanvraag op de website van het Schadefonds geweldmisdrijven.

Login