Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Bedrijveninvesteringszone

Sinds 2009 is het in Nederland mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen. Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend aan die van de gemeente. De gemeente stelt een heffing in die alle gebruikers of (in geval van leegstand) eigenaren in de BIZ betalen. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of -stichting. Die gebruikt dat geld vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

Meer informatie:
www.amsterdam.nl/ondernemen/(biz)

Login