Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Pre KVO

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een waardevol instrument waarmee u criminaliteit en overlast in een winkelgebied met succes kunt terugdringen. Voor het slagen van een KVO-project is een goed georganiseerde ondernemersvereniging onontbeerlijk en juist die ontbreekt vaak in de meest kwetsbare winkelgebieden. Heeft u hulp nodig om de samenwerking in een winkelgebied nieuw leven in te blazen, dan biedt het CCV met pre-KVO uitkomst.

Kwartiermaker
Pre-KVO houdt in dat een adviseur Veilig Ondernemen van het CCV optreedt als kwartiermaker en  winkelgebieden, die nog onvoldoende georganiseerd zijn of waar onvoldoende onderling vertrouwen is, klaarstoomt om samen de strijd tegen winkelcriminaliteit aan te gaan. Pre-KVO legt zo de basis voor het KVO, maar fungeert zo nodig ook prima als eerste aanzet voor bijvoorbeeld straatmanagement al dan niet in combinatie met een ondernemersfonds.

Hoe het werkt
De adviseur Veilig Ondernemen leert alle ondernemers in het winkelgebied kennen en brengt in kaart welke problemen er spelen. De adviseur gaat daarmee aan de slag en zoekt oplossingen. De volgende stap is het uitvoeren van een eerste concrete maatregel om te laten zien dat samenwerken ook echt iets oplevert. Daarna volgt het organiseren van een samenwerkingsverband, zoals het opzetten/herstructureren van de ondernemersvereniging en het stroomlijnen van de communicatie. Het winkelgebied is dan klaar voor de start van het KVO-traject.

Succesvol
Diverse gemeenten hebben pre-KVO al ingezet. De resultaten laten duidelijk zien dat in winkelgebieden waar de boel op slot zit, om welke reden dan ook, het met pre-KVO mogelijk wordt de zaak weer in beweging te krijgen.

Kosten
De kosten van pre-KVO procesbegeleiding bedragen 20.000 euro, waarvan het ministerie van Veiligheid en Justitie 10.000 euro subsidieert via het CCV. Voor de start van het project verlangt het CCV van de gemeente of een andere betrokken partij de toezegging 10.000 euro bij te dragen, ofwel de helft van de totale kosten.

Vraag een gratis quickscan aan
Wilt u ook aan de slag met pre-KVO? Met een gratis quickscan kunnen we bepalen of uw winkelgebied geschikt is voor pre-KVO.

Meer informatie:
Jeroen Wichers
T: 06 19 67 38 44
E: jeroen.wichers@hetccv.nl

Website van Het CCV

Gerelateerde documenten

Login